ÖZEL MARMARA DEHA ANAOKULU

Gücümüzü bunca yıllık veli̇ memnuni̇yeti̇ ve en önemli̇si̇ gönlümüzdeki̇ çocuk ve eği̇ti̇m sevdasından alıyoruz. Bundan sonra da aynı sevdayla en kıymetli varlıklarımızın en kıymetli yıllarını doğru planlamak ve donanımlamak için hi̇zmet vermeye devam edeceği̇z.

3-6 yaş çocukların tüm karakter, ki̇şi̇li̇k ve eği̇ti̇mleri̇ni̇n temeli̇ni̇n atıldığı yıllardır. Gayemi̇z, bu önemli̇ zaman di̇li̇mi̇nde çocuklarımızın zi̇hi̇nsel, duygusal ve davranışsal geli̇şi̇mleri̇ni̇ milli̇ ve manevi̇ değerleri̇n ışığında evrensel ve çağdaş temellere oturtarak geli̇şti̇rmekti̇r.
Ve bu bi̇li̇nçle çocuklarınıza en i̇yi̇yi̇, en doğruyu sunmak, sağlam bi̇r temel olarak geleceğe umutla bakmak, sağlıklı ki̇şi̇li̇k sahi̇bi̇ nesi̇ller yeti̇şti̇rmek i̇çi̇n kendi̇mi̇zi̇ her geçen gün geli̇şti̇rerek i̇lerlemeye devam edi̇yoruz.

Okulumuzda Koronavirüs (Covid-19) salgını tehdidine karşı bazı önlemler almaktayız.

Okullarımızın tüm sınıfları,oyun odaları,yemek odası,tuvaletler ve daha bir çok yerleri personelimizce dezenfekte edilmektedir.
Gün içinde öğrenciler derse girdikten sonra öğrencilerin tutabileceği merdiven korkulukları, kapılar dezenfektan kullanılarak silinmekte veya yıkanmaktadır.
Tüm öğrencilerimize Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı bilgilendirme yapılmıştır.
Öğretmenlerimiz temizlik konusunda öğrencilerin davranışlarını kontrol etmektedir.
Okullarımız ve sınıflarımız düzenli olarak havalandırılmaktadır.
Sınıflarımızda sosyal mesafe kurallarına göre oturulmaktadır.
Öğrencilerimizin kullandıkları oyuncaklar oyundan sonra dezenfekte edilmektedir.
Zorunlu durumlar dışında okul içine dışarıdan ziyaretçi ve tedarikçi kabul edilmemektedir. Kabul edilenlerin ise ateşi ölçülerek, maskeli ve sosyal mesafeye uygun olarak kabul edilmektedir.

Velilerimizin Görüşleri