Okul öncesi eğitimde çocukları tüm gelişim alanlarında desteklemek hedeflenir ve kaliteli bir okul öncesi eğitimde akademik becerilerin yanı sıra toplumsal değerlere de yer verilmelidir. Okul öncesi dönemde kendine güvenme, sorumluluk alma, sorumluluklarını yerine getirme, bir göreve başlama/ görevi tamamlama, takım çalışması, yalan söylememe, nezaket kelimelerini kullanma gibi değerlerin
kazandırılması çocuğun tüm yaşamı boyunca kullanacağı becerileri de beraberinde getirir. İyi bir değerler eğitimi çocuğun kişilik gelişimi kadar akademik başarısını da olumlu etkiler.
DEĞERLER EĞİTİMİ AMACI
Değerler eğitimi sağlıklı düşünen, hisseden ve davranan bireylerin yetiştirilmesi için gerekli ve vazgeçilmez bir eğitimdir. Amacı çocuğun doğustan getirdiği en iyi tarafını ortaya çıkarmaktır. Kişiliğinin her yönüyle gelişmesini sağlamak, olgun davranışlar konusunda alışkanlık sağlayıp kendine olan özgüvenini, içindeki merhameti ve inancın kalıcı olmasını sağlamak bu sebeple çocuklara ahlaki olan ve olmayan özellikler hakkında doğru bilgiler verilmeli, değerler eğitimi kalbe ,zekaya ve iradeye hitap etmeli. Amacı iyiliği sevdirmek ve tanıtmaktır. Çocuklarımızın bilgi ve becerilerine tertemiz bir vicdan eşlik etmelidir.