Müzikle ritmi birleştiren folklor yani halk dansları, çocuklarımızın müzikle uyumlu, birlikte ve tempolu hareket edebilme kabiliyetini geliştirmesine yardımcı olur. Aynı zamanda kültürel ögelerimizden biri olan folklörle, güzel yurdumuzun değişik bölgelerine ait müzik ve danslarını, yöre insanının duygularını ve geçmişe ait yaşantısını tanır.