Matematik  Atölyesi ile çocuklara matematik konusunda donanımlı bir ortam hazırlanmıştır. Atölyedeki etkinlikler ile çocukların; bilimsel düşünme, gözlem yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma, problem çözme becerilerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bunun için algı çalışmaları, dikkat ve bellek çalışmaları, kalem tutma ve el becerisini geliştirme çalışmaları, problem, çözme eşleştirme, farklılıkları ayırt etme, parça-bütün-olay sıralaması, sınıflandırma çalışmaları yapılmaktadır.
Matematik Atölyemizde; basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru sıralanması ilkesinden yola çıkarak çocukların belirlenen hedeflere ulaşması yolunda yapılan etkinliklerle; sayıları tanıma, bağlantı kurma; tanıma, eşleştirme, gruplama, farklılıkları ayırt etme, sayılar, basit matematik işlemleri (toplama ve çıkarma), parça-bütün, olay sıralama, grafik çalışmaları, zaman kavramı (takvim, saat vb.) belli özelliklerine göre nesne sıralama ve sınıflandırma gibi çalışmaları içeren çalışmalar oyun oynayarak gerçekleştirmektedirler.
Bu bağlamda Matematik Atölyesi, çocuklarımıza; matematiğin değerli ve anlamlı olduğu hissettirerek; matematiği eğlenerek benimsettirir  ve öğretir.