Müzik, konuşma ve dans, insanın kendini ifade etme araçlarıdır. İster çocuk-genç, ister yaşlı, ister engelli olsun her insanın içinde kendini sanatsal olarak ifade etme becerisi vardır.
Orff ve Keetman’ın fikirlerinin ve çalışmalarının temelini oluşturan istek; tüm insanların müzik, konuşma, dans ve bu üçünün birleşiminden ortaya çıkan ritim duygusunu hissetmesi ve bu yolla kişilerin içlerindeki yaratıcı gücün tetiklenmesidir. Bu yaratım sonucu ortaya çıkacak ürünler bireylerin kişilik gelişimine katkı sağlayacağı gibi, sosyal ve iletişim becerilerini de geliştirecektir.
Orff Öğretisi ve Ritim Atölyesin’de akademik, uzman bir kadroyla gerçekleştirilen “Orff Eğitimi” ne dayalı temel sanat eğitimi süreci sonunda yetenekleri keşfedilen çocuklar sanatın herhangi bir dalında kendilerini ifade edebilme olanaklarını yakalarlar. Bu anlamda okulumuzda geleceğimiz olan çocuklarımızın, ileride hangi mesleği seçerlerse seçsinler sanatı özümseyerek yaşamlarının bir parçası haline dönüştürebilmeleri, yaşamlarını estetize edebilmeleri ve geleceğin sanatçılarını keşfederek onların yönlendirmeleri konusunda  önemli bir misyon üstlenmiştir.
Müzik ve ritim
PİYANO eğitimi birebir özel dersi
Müzik deneyimleri(müzikal sesler ,ses dinleme ve ayırt etme çalışmaları)
Müzik eşliğinde hareket
Yaratıcı Dans
Müzikle öykü oluşturma
Şarkılar ve parmak oyunları
Bu atölyemiz, çocuğun sesleri ve sesleri çıkaran unsurları tanımasını, sesin müziğe nasıl dönüştüğünü fark etmesini, ritim ve işitsel algı becerilerinin desteklenerek müziğe karşı ilgisini artırmayı amaçlar. Ritim duygusunun gelişimi, dans ve hareketleri uygun bir senkronizasyon içinde gerçekleştirme, dinleme ve uygun sesler çıkartabilme gibi becerilerin geliştirilmesi hedeflenen bu atölyede farklı
müzik aletleri ve materyaller ile çocuğun müziğe karşı bir farkındalık ve pozitif bir algı geliştirmesi amaçlanır.