Folklor
Müzikle ritmi birleştiren folklor yani halk dansları, çocuklarımızın müzikle uyumlu, birlikte ve tempolu hareket edebilme kabiliyetini geliştirmesine yardımcı olur. Aynı zamanda kültürel ögelerimizden biri olan folklörle, güzel yurdumuzun değişik bölgelerine ait müzik ve danslarını, yöre insanının duygularını ve geçmişe ait yaşantısını tanır.
Drama
Günümüzde önemi giderek artan okul öncesi eğitimde drama etkinliklerine yer verilmekte ya da drama bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Drama öğrencilerin zihinsel kapasitelerini artırır. Drama yoluyla yaparak, yaşayarak öğrenme gerçekleşir.
*kavram geliştirmeyi sağlar.