Çocuklarımızın dil ve konuşma becerilerinin gelişmesi, buna bağlı olarak da kendilerini her yaş ve dönemde doğru ve etkili bir biçimde ifade edebilmeleri için öncelikle Türkçemizi tanıyıp sevmeleri gerekmektedir. Okulumuz çocuklarımıza küçük yaşlarda dil gelişimlerini destekleyici ana fikir içerikli şiir, şarkı, tekerleme ve bilmecelerle, soru-cevap ve beyin jimnastiği gibi yöntemlerle geleceğe hazırlamaktadır.